Col·labora amb @ICAT!

Ramon M. Sans
Responsable de Comunicació de l’ICAT

Benvolguts/des companys/es,

Ja tenim a la vostra disposició el número 2 de l’@ICAT. Poc a poc anem consolidant el projecte però no us he d’enganyar, porta la seva feina. Aquesta és una eina que ens ha d’implicar a tots i el material que ens pugueu fer arribar és bàsic per donar-li solidesa.

L’@ICAT ha de ser una publicació digital atractiva i funcional. El seu atractiu ha de radicar en la proximitat, i la funcionalitat en la immediatesa. Poder compartir les decisions i resolucions que dictaminen els tribunals del nostre partit judicial a temps real només depèn de nosaltres; en definitiva, aquest és un projecte que hem de fer junts.

Esperem que pugueu gaudir d’aquest segon número i el més important de tot, que us pugui fer molt de servei.

 

 

Conclusions del Encuentro con la Abogacía especializada en Derecho de Familia (Madrid, 9 -11 octubre 2017)

Anna Casas Cerdà
Secció de Dret de Família

El passat mes de gener de 2018 el CGPJ va publicar les conclusions finals del Encuentro con la Abogacía especializada en Derecho de Familia que va tenir lloc a Madrid del 9 a l’11 d’octubre de 2017 amb l’objectiu d’aprofundir en el  coneixement de la mediació intrajudicial i normalitzar la seva pràctica en els processos de família. En aquesta trobada es van abordar temes com la distinció entre conflicte i procés; el paper de l’advocat, del mediador i del jutge davant la mediació; la importància de la sessió informativa presencial; les qüestions substantives i processals més rellevants suscitades en la praxi de la mediació intrajudicial o el funcionament dels serveis de mediació connectats amb els tribunals, entre altres qüestions.

Accés a les conclusions >>

 

 

Sobre la Norma UNE 19601 de sistemes de gestió de compliance penal

 

Haidé Costa Vilaró

Secció de Compliance Penal

Ja fa uns mesos que es va publicar la norma UNE 19601 sobre sistemes de gestió de compliment penal. Amb aquest motiu la Secció de Compliance Penal de l’ICAT va organitzar una jornada on es van desgranar els punts clau de la norma de qualitat en un àmbit, tot sigui dit, molt nou, però de necessari desenvolupament. Recordem que la reforma del codi penal que introdueix la responsabilitat penal de la persona jurídica és de 2010 però realment, no va ser fins al juliol de 2015, amb la nova reforma i la introducció en l’article 31 bis CP de l’exoneració de responsabilitat mitjançant el compliance, en que aquesta institució comença a despertar interès en el sector empresarial privat.

Continua llegint >> 

 

 

Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic : la problemàtica de l’IVA i les subvencions

Maria del Carme Esteban Espigó
Secció de Dret Financer

El passat dia 10 de novembre de 2017 van entrar en vigor les principals modificacions introduïdes al nostre ordenament jurídic per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i que es va publicar al BOE de dia 9 de novembre. Des de la Secció de Dret Financer i Tributari creiem que és important destacar les modificacions que aquest normativa comporta, principalment en l’àmbit de l’Impost sobre el Valor Afegit, i més particularment en la seva repercussió sobre el tractament de les subvencions

Continua llegint >>

 

 

Acció de la Creu Roja en suport dels refugiats

Anna Vallvé Fontana
Secció de Drets Humans

El passat mes de desembre i en el marc del «Mes + solidari», la Fundación del CGAE juntament amb l’ICAT i el COFT van organitzar l’exposició “11 vidas en 11 maletas”,  per posar de nou d’actualitat la situació dels refugiats. En aquest context, l’ICAT juntament amb la Secció de Drets Humans va programar una roda de premsa en la que el psicòleg i tècnic de la Creu Roja Omar Charif, va exposar les tasques que duen a terme  des d’aquesta institució per tal de donar suport i integrar als refugiats que arriben a Tarragona.

Continua llegint >>

 

 

Bitcoins: su encaje en nuestro ordenamiento jurídico

Míriam Franquès Montserrat
Mònica Sánchez Blasco
Albert Conde Olano

Secció de Tecnologies de la Informació

Los bitcoins o BTCS son una criptodivisa, es decir, un instrumento digital de intercambio, que garantiza la seguridad, la integridad y el equilibrio de su contabilidad por medio de un entramado de agentes que se verifican mutuamente y protegen activamente estos intercambios al mantener una alta tasa de procesamiento de algoritmos. Estos agentes se denominan mineros, quienes reciben una comisión aleatoria por efectuar este trabajo.
Continua llegint >>

 

 

De vuelta con las acciones de daños y perjuicios por prácticas colusorias contra la competencia

José Antonio Jiménez González
Felipe Serrano Pérez
Secció de Dret Mercantil

A partir del conocido caso del ‘cártel de camiones’ y la millonaria sanción económica impuesta por la Unión Europea a los principales fabricantes,  se ha incrementado notablemente el interés en el estudio de la normativa y práctica del derecho de la competencia, especialmente en el apartado referido al resarcimiento de los daños y perjuicios de los perjudicados.

Continua llegint >>

 

 

Federic Adan, premiat per una anàlisi de les sentències sobre contractacions bancàries amb consumidors

Secció de Dret Processal Civil

La Universitat de Granada reconeix el treball del professor de la URV i president de la Secció de Dret Processal Civil de l’ICAT, que analitza les resolucions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i com afecta a la doctrina judicial del Tribunal Suprem i a l’ordenament jurídic processal.

Continua llegint >>

 

 

 

Se informa a nuestros clientes que con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, este Despacho a procedido a adaptar su Policia de Protección Privacidad a la nueva normativa, para lo que cualquier cliente que desee consultar, modificar o anular sus datos de carácter personal cedidos con anterioridad conforme a sus relaciones profesionales con este Despacho, puede remitir su solicitud al correo electrónico info@bermejoialegret.com

ACEPTAR
Aviso de cookies