00 34 977 38 20 26 info@bermejoialegret.com

[IMPORTANT] Canvis en l’arrendament d’habitatge a partir de demà

Canvis en l’arrendament d’habitatge
Si no llegeixes l’email, clica aquí

S’amplia de 3 a 5 anys la pròrroga dels contractes de lloguer

Avui s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que entra en vigor demà i que incorpora modificacions molt importants en matèria d’arrendament d’habitage (l’arrendament per a ús diferent del d’habitatge no ha patit modificacions), entre les quals l’ampliació de 3 a 5 anys de la pròrroga del contracte d’arrendament d’habitatge quan l’arrendatari és persona física.

Aquest Reial decret llei no té efectes retroactius, de manera que no resulta d’aplicació als contractes d’arrendament signats amb anterioritat a la seva entrada en vigor.

A continuació, et detallem les modificacions més destacades, però a sota trobaràs un resum més ampli del decret i en breu rebràs contractes d’arrendament model adaptats a la nova normativa:
• En el cas que l’arrendador sigui persona física: S’amplia de 3 a 5 anys el termini de pròrroga obligatòria a favor de l’arrendatari.
• En el cas que l’arrendador sigui persona jurídica: S’amplia de 3 a 7 anys el termini de pròrroga obligatòria a favor de l’arrendatari.
• S’amplia d’1 a 3 anys el termini de pròrroga obligatòria prevista a l’article 10 de la LAU.
• En el cas que l’arrendador sigui persona jurídica: Les despeses de gestió immobiliària seran a càrrec de l’arrendador, tret en el cas dels serveis que hagin estat contractats a iniciativa directa de l’arrendatari.
• Als contractes de fins a 5 anys de durada, o fins a 7 anys si l’arrendador és persona jurídica, el valor de la garantia addicional no podrà excedir de 2 mensualitats de la renda, estigui a través de dipòsit o d’aval bancari.
• Es torna al principi de llibertat de pacte en arrendaments d’habitatge de superfície superior a 300 m2 o de renda inicial superior a 5,4 vegades el salari mínim interprofessional.
• S’introdueix un límit a l’actualització per IPC a contractes de renda reduïda, concepte nou definit en l’article 18.
• S’introdueix un nou dret de retracte en favor de l’administració en determinats supòsits de venda conjunta.
• S’estableix l’exempció del pagament de l’ITP en els arrendaments d’habitatge permanent.

 

DESCARREGA EL RESUM DEL DECRET

Copyright © 2018 API – Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris, Tots els drets reservats.
Estàs rebent aquest missatge per ser membre d’API Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris.

Ens podràs trobar a:
API Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris
Gran Via de les Corts Catalanes, 622, pral.
08007 Barcelona

Donar-me de baixa

 

 

 

Se informa a nuestros clientes que con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, este Despacho a procedido a adaptar su Policia de Protección Privacidad a la nueva normativa, para lo que cualquier cliente que desee consultar, modificar o anular sus datos de carácter personal cedidos con anterioridad conforme a sus relaciones profesionales con este Despacho, puede remitir su solicitud al correo electrónico info@bermejoialegret.com

ACEPTAR
Aviso de cookies