00 34 977 38 20 26 info@bermejoialegret.com

[IMPORTANT] Derogació del Reial Decret 21/2018

Derogació del RD 21/2018
Si no llegeixes l’email, clica aquí

Derogació del Reial Decret Llei 21/2018

Aquest dimarts 22 de gener de 2019 el Congrés dels diputats ha derogat el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que va ser publicat al BOE el passat 18 de Desembre de 2018 i va entrar en vigor el 19 de desembre de 2018.

Aquest Reial Decret llei continuarà sent d’aplicació als contractes que es van signar durant la seva vigència: des del 19 de Desembre de 2018 fins que es publiqui l’acord de derogació al BOE, que encara no s’ha publicat.

Els nous contractes d’arrendament estaran subjectes a la normativa d’arrendaments anterior al Decret.

Recordeu que ES DEROGA TOT EL REIAL DECRET LLEI, i en conseqüència també es deroga la normativa en matèria d’exempció en el pagament de l’ITP de l’arrendament d’habitatge, i s’haurà de tornar a liquidar aquest impost.

Tant bon punt es publiqui en el BOE l’acord de derogació, moment a partir de qual serà efectiva la derogació, us enviarem immediatament amb total prioritat una newsletter exclusiva.

Recomanem que espereu a la publicació de l’acord de derogació al BOE per a signar els nous contractes.

 

Comunicat de l’Agència Tributària de Catalunya del 23 de gener

ACLARIMENT: Novetats 2019 de tramitació telemàtica

Benvolguts,
Benvolgudes,

Amb referència al comunicat enviat ahir, 22.1.2019, que us adjuntem més endavant, sobre les novetats 2019 en algunes funcionalitats de tramitació telemàtica a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, i en concret, al punt 3 següent:

3. Autoliquidacions del model 600 relatives a arrendaments d’habitatges: l’exempció aplicable als arrendaments d’habitatges per a ús estable i permanent (als quals fa referència l’art. 2 de la Llei d’arrendaments urbans), subscrits a partir del 19 de desembre de 2018, té el codi d’exempció 145.

Volem aclarir que, atès que el Congrés dels Diputats, en data 22.1.2019, no ha convalidat el Reial decret llei 21/2018 de 14 de desembre de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE 304, de 18 de desembre) que regulava, entre altres aspectes, l’exempció aplicable als arrendaments d’habitatges per a ús estable i permanent, aquesta exempció quedarà sense efecte a partir de la data de publicació efectiva en el BOE de la Resolució del Congrés dels Diputats per la qual s’ordeni la publicació de l’acord de derogació del RDL 21/2018 esmentat, que es preveu per als pròxims dies.

Novetats 2019: programes d’ajuda de transmissions (mod. 600 i 620) i donacions (651) i nou formulari telemàtic del mod. 620

Us informem de les novetats 2019 en les funcionalitats de tramitació telemàtica a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya:

1. Publicació dels programes d’ajuda que permeten autoliquidar fets imposables meritats a partir de l’1 de gener del 2019 corresponents als models següents:
– 600 (declaració de transmissions patrimonials)
– 620 (declaració de transmissions de vehicles)
– 651 (donacions).

Hi ha dues versions dels programes, una d’apta per a Windows i l’altra per a Mac Os.

Cal tenir present, així mateix, que les versions anteriors dels programes no permeten presentar ni pagar autoliquidacions corresponents a fets imposables meritats a partir de l’1 de gener del 2019. Els fets imposables meritats anteriorment es poden continuar autoliquidant amb la versió del programa d’ajuda del 2018.

2. Aquest any els programes d’ajuda del mod. 600 i del mod. 620 es poden descarregar separadament.

3. Autoliquidacions del model 600 relatives a arrendaments d’habitatges: l’exempció aplicable als arrendaments d’habitatges per a ús estable i permanent (als quals fa referència l’art. 2 de la Llei d’arrendaments urbans) subscrits a partir del 19 de desembre de 2018 té, per als contractes signats a partir de l’1 de gener del 2019, el codi d’exempció 145.

4. Les autoliquidacions del model 620 generades amb programa d’ajuda ara també es poden tramitar telemàticament utilitzant el nou formulari telemàtic (amb identificació digital o sense), que permet adjuntar el fitxer “.dec” generat amb el programa d’ajuda, de manera que les dades es carreguen directament al formulari. També es permet exportar les dades del formulari en un fitxer «.dec» per després poder tornar a utilitzar-les i/o modificar les que convingui.

En cas que s’utilitzi el formulari que no requereix identificació digital, el pagament i la presentació telemàtica es realitza íntegrament des del formulari web, sense que calgui accedir a la carpeta de tramitació.

Per ampliar la informació, podeu consultar la Guia de tramitació telemàtica del model 620 amb formulari web (amb identificació digital o sense).

D’altra banda, es preveu que els programes d’ajuda dels models 650 (successions), 652 (assegurances de vida) i 653 (consolidació de domini) estiguin disponibles a finals d’aquest mes de gener.

Pel que fa al programa d’ajuda de l’impost sobre les estades en establiments turístics, el proper termini d’autoliquidació del qual és de l’1 al 20 d’abril, es preveu que estigui disponible a partir del 20 de març del 2019.Copyright © 2019 Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, Tots els drets reservats.
Estàs rebent aquest missatge per ser membre de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya.

Ens podràs trobar a:
Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes, 622, pral.
08007 Barcelona
t. 933 175 462
a/e info@api.cat
Donar-me de baixa

 

 

Se informa a nuestros clientes que con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, este Despacho a procedido a adaptar su Policia de Protección Privacidad a la nueva normativa, para lo que cualquier cliente que desee consultar, modificar o anular sus datos de carácter personal cedidos con anterioridad conforme a sus relaciones profesionales con este Despacho, puede remitir su solicitud al correo electrónico info@bermejoialegret.com

ACEPTAR
Aviso de cookies