00 34 977 38 20 26 info@bermejoialegret.com

[+LEGAL] Newsletter Febrer 2019

Asunto: [+LEGAL] Newsletter Febrer 2019

Febrer 2019
Clica aquí si no llegeixes l’email

TEMA DEL MES – ÚLTIMA HORA- PREGUNTES FREQÜENTS

TEMA DEL MES

Publicació al BOE de l’acord de derogació del RD llei 21/2018

El 24 de gener es va publicar al BOE la resolució del 22 de gener del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordenava la publicació de l’acord de derogació del Reial Decret llei 21/2018, del 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.

El dimarts 22 de gener de 2019 el Congrés dels Diputats va derogar el Reial Decret llei 21/2018, que va ser publicat al BOE el passat dia 18 de desembre de 2018 i va entrar en vigor el 19 de desembre de 2018.

El Reial Decret llei 21/2018 continuarà sent d’aplicació als contractes que es varen signar durant la seva curta vigència: des del 19 de desembre fins a la publicació al BOE de l’acord de derogació.

A partir del 24 de gener de 2019, torna a ser d’aplicació la Llei d’Arrendaments Urbans en la seva redacció vigent fins al 18 de desembre de 2018. Els nous contractes d’arrendament se subjectaran a la normativa d’arrendaments anterior al Reial Decret llei derogat.

Recordeu que S’HA DEROGAT TOT EL REIAL DECRET LLEI, i en conseqüència també s’ha derogat la normativa en matèria d’exempció en el pagament de l’ITP de l’arrendament d’habitatge, i s’ha de tornar a liquidar aquest impost.

ÚLTIMA HORA

AIXECAMENT PEL TC DE LA SUSPENSIÓ DE LA LLEI 24/2015

El Tribunal Constitucional ha dictat sentència, pendent encara de publicació, a la qual s’acorda el desistiment parcial del recurs interposat en el seu dia contra la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Recordeu que la suspensió parcial de la Llei, al ser admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat, només deixava vigent la part de pobresa energètica i les obligacions que recauen a l’administració.

Tant bon punt es publiqui la sentència al BOE i els articles suspesos de la llei recuperin la vigència, us informarem a través de la nostra newsletter.

La sentència accepta el desistiment del recurs als articles 2.2, 5, 7, i les disposicions transitòria segona i final tercera de la Llei 24/2015. La sentència també estima el recurs i declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 3, 4 i de la disposició addicional respecte al sobreendeutament, donat que els governs català i espanyol, van pactar el desistiment de l’articulat de la Llei 4/2016 en aquest aspecte.

PREGUNTES FREQÜENTS

Què passa amb els arrendaments que es varen signar sota la vigència del Reial Decret Llei de modificació de la LAU?

Els arrendaments que es varen signar en aquest lapsus de temps es regeixen per Reial Decret avui derogat, de manera que el termini de duració es mantindrà a 5 anys o 7, segons es tracti de persona física o jurídica. A tots els efectes per aquests contractes, es pot dir que el Reial Decret llei segueix vigent. És la mateixa situació dels contractes signats sota la llei de l’any 64 que, un cop derogada per la llei del 94, llevat de les excepcions previstes a les disposicions transitòries, se segueixen regint per la llei sota la que es varen signar.

La derogació ha propiciat que el termini de vigència de la reforma esdevingui un parentèsi. Arribat el final dels 5 o 7 anys, cal tenir la previsió de notificar a l’arrendatari la voluntat de donar per acabat el contracte, car en cas de no fer-ho, aquest es prorrogarà per tres anys més.

Tens més consultes? Envia’ns un email a mmartinez@api.cat i intentarem resoldre-les en properes

newsletter.

Copyright © 2019 API – Col•legis i Associació d’Agents Immobiliaris, Tots els drets reservats.
Estàs rebent aquest missatge per ser membre de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya.

Ens podràs trobar a:
API Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris
Gran Via de les Corts Catalanes, 622, pral.
08007 Barcelona

Donar-me de baixa

 

 

 

Se informa a nuestros clientes que con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, este Despacho a procedido a adaptar su Policia de Protección Privacidad a la nueva normativa, para lo que cualquier cliente que desee consultar, modificar o anular sus datos de carácter personal cedidos con anterioridad conforme a sus relaciones profesionales con este Despacho, puede remitir su solicitud al correo electrónico info@bermejoialegret.com

ACEPTAR
Aviso de cookies