L’esperada Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom ja s’ha publicat en el BOE. D’entre les novetats que la nova normativa introdueix, destacarem aquelles que l’autònom ha de conèixer:

 

 

 

 

Menys càrregues administratives i econòmiques:

 • Es pot canviar fins a 4 vegades a l’any la base de cotització per adequar-se a la fluctuació d’ingressos. Solament es pagarà pels dies treballats, (fins a un màxim de 3 altes i 3 baixes a l’any). No des del primer dia del mes en què s’inicia l’activitat, com es feia fins ara.
 • Es redueixen a la meitat els recàrrecs pel retard en el pagament de les quotes a la Seguretat Social durant el primer mes.
 • Es permet compatibilitzar el 100% de la pensió de jubilació si s’acredita tenir contractat almenys a un treballador.

 

 

 

 

Es reconeix l’accident de treball “in-*itinere” als autònoms.

 • Es considera l’ocorregut en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica.
 • Es requereix que el lloc de prestació de l’activitat no coincideixi amb el domicili de l’autònom i es correspongui amb el declarat afecte a l’activitat.

 

 

 

 

Bonificació del 100% de la quota d’autònoms durant el descans de maternitat, paternitat, adopció, etc.

 • S’incrementa fins a 12 anys (abans 7 anys) l’edat de menors a càrrec per reconèixer la bonificació per conciliació.
 • Bonificació del 100% de la quota d’autònoms durant el descans de maternitat, paternitat, adopció, etc.

 

 

 

 

S’amplia la tarifa plana de 50 euros mensuals de 6 mesos a 1 any.

 • Es redueix el termini d’espera 5 a 2 anys perquè els autònoms que haguessin cessat la seva activitat puguin beneficiar-se de la tarifa plana.
 • S’aplica també a les dones que tornin a reprendre després de la seva maternitat (alta dins dels 2 anys des del cessament).

 

 

 

Es tindrà com a despesa deduïble a efectes fiscals:

 • Deducció primes d’assegurança sanitparia fins a 500 euros per beneficiari. Si l’autònom treballa des de casa, es podrà deduir les despeses de subministraments (aigua, gas, electricitat, telefonia i internet) en el percentatge que resulti d’aplicar el 30% a la proporció de metres quadrats destinats a l’activitat
 • Deducció de despeses de manutenció propis si s’efectua el pagament de forma electrònica i amb els mateixos límits quantitatius que els treballadors per compte aliè (26,67 euros diaris o 48,08 euros a l’estranger. El doble si es pernocta).

 

Existeixen altres propostes que quedaran pendents de regulació, com la implantació d’un sistema de cotització per treball a temps parcial o l’estudi del concepte de habitualidad a l’efecte d’inclusió en el règim d’autònoms.   Malgrat aquestes novetats, altres propostes de millora i mesures han de seguir avançant. No podem oblidar que els autònoms necessiten flexibilitat normativa per poder emprendre i subsistir.     Tessa Cabré Serrano Advocada Àrea Secretaria General i Assessoria Jurídica de Prestacions Activa Mútua, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social nº 3

 

 

Se informa a nuestros clientes que con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, este Despacho a procedido a adaptar su Policia de Protección Privacidad a la nueva normativa, para lo que cualquier cliente que desee consultar, modificar o anular sus datos de carácter personal cedidos con anterioridad conforme a sus relaciones profesionales con este Despacho, puede remitir su solicitud al correo electrónico info@bermejoialegret.com

ACEPTAR
Aviso de cookies